Wat gëtt et Neits?

 

Am Januar 2021 ass den neien Album ‚1971‘ vu georges urwald & FLOTT opgeholl ginn, deen am Mäerz 2021 an den digitale Museksthéike virgestallt gëtt.

13 Lidder iwwert de Clown an d’Liewen, iwwert d’Liewen an de Clown.

Den 23. Oktober 2021 gëtt de Programm an der Philharmonie virgestallt. Bäi deeër Geleeënheet kënnt och de Vinyl ‚1971‘ eraus.